De Loonkloof (tussen vrouwen en mannen)


Workshop

Ondanks de in het verleden genomen maatregelen blijft er toch nog een substantiële onverklaarbare (of onverklaarde) loonkloof tussen vrouwen en mannen. In 2014 werden er opnieuw maatregelen genomen om deze loonongelijkheid aan te pakken. Onder andere, het tweejaarlijks verplicht analyserapport dat met de ondernemingsraad moet besproken worden, de bemiddelaar.

In deze opleiding ontdekt u wetgeving, theorie en praktijk van een genderneutraal verloningsbeleid. U keert huiswaarts met een duidelijk zicht op uw verplichtingen en praktische tips en triks om uw eigen verloningsbeleid te screenen en te verbeteren.

Programma

  1. Inleiding
    • Kort overzicht van de geschiedenis en de huidige reglementering (o.a. analyserapport, bemiddelaar, …)
    • Het theoretisch (loonbeleid) kader
  2. Analyse van de loonkloof in uw onderneming
  3. Mogelijke remediërende acties

Trainer

Johan Vandepoel was gedurende zijn carrière actief als Comp&Ben Specialist maar ook als HR-Directeur in verschillende bedrijven. Hij koppelt de brede strategische visie met de specialistische kennis. Hij is sinds 2009 Managing Consultant bij Berenschot waar hij organisaties begeleidt in de (re)design van hun strategisch loonbeleid en hij in dit kader dagelijks SWOT-analyses van het huidige loonbeleid uitvoert, waar ook de (al dan niet vermeende) loonkloof onder de loep genomen wordt.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor HR-directeurs, HR-managers, (HR-)medewerkers belast met het sociale overleg, Comp&Ben managers, …

Resultaten

  • U kunt de loonkloof in uw organisatie analyseren en stelt een plan van aanpak voor een genderneutraal verloningsbeleid op
  • U kent de wettelijke verplichtingen inzake genderneutraal verlonen en weet hoe u eraan voldoet
  • U kent de theoretische oorzaken van de loonkloof

Pluspunten

Deze opleiding stelt u in staat om met kennis van zaken de problematiek van de loonkloof in uw organisatie te beoordelen en te bespreken met de relevante actoren.

Aanmelden kan via het inschrijvingsformulier.