Leidinggeven op afstand: voor nu én later! Interactieve digitale sessie


In deze tijd als organisatie aandacht schenken aan leidinggevenden in hun rol en hen een platform bieden om in gesprek te kunnen gaan en zich te versterken naar de toekomst toe, daar richten wij ons op in een interactieve digitale sessie.

Als rode draad hebben we volgende vragen:

  • Hoe geef je richting in onzekere tijden?
  • Hoe geef je leiding op afstand?
  • Hoe houden we contact en blijven we mensen aanhaken?
  • Hoe houd je zicht op doelen en resultaten?

Via de interactieve digitale sessie ondersteunen we leidinggeven bij het beantwoorden van deze vragen, met behulp van (wetenschappelijke) kennis en praktische handvatten. De sessie vormt een platform om vragen, ervaringen en ideeën te delen tussen leidinggevenden onderling van éénzelfde organisatie.

Voor vragen kunt u steeds contact opnemen met ons.