Functionerings- en POP gesprekken


Workshop

Het voeren van functionerings- en POP- (Persoonlijke Ontwikkeling Plannen) gesprekken met het oog op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en de ontwikkeling van medewerkers vraagt voorbereiding, inzicht en oefening.

Na deze interactieve en praktische opleiding

 • beschikt u over technieken en handvaten om functionerings-, POP- en feedbackgesprekken te voeren
 • heeft u kennis van de diverse te ondernemen stappen
 • bent u in staat om feedback te geven
 • kan u een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen

Programma (1/2 dag)

 1. Functionering en ontwikkeling. Wat en waarom, voordelen?
 2. Functionering en POP in de evaluatiecyclus
 3. Voeren van functionerings- en POP-gesprekken:
  • Stappen
  • Technieken
  • Rolverdeling
  • Valkuilen

Doelgroep

Iedereen die functionerings- en POP-gesprekken dient te voeren.

Het aantal deelnemers houden we bewust beperkt (max. 10 personen) zodat aan de individuele behoeften van iedereen kan voldaan worden.

Prijs

€ 300,- exclusief BTW (21%)

Deze prijs omvat: documentatiemateriaal, koffie en frisdrank.

Aanmelden kan via het inschrijvingsformulier.