Doelgericht loonbenchmarken


Workshop

Mijn medewerkers vertellen me dat ze te weinig betaald worden? Wat moet ik bieden aan een een kandidaat voor een openstaande functie? De jaarlijkse salarisronde komt eraan, wat is de trend op de arbeidsmarkt? Is mijn verloningspolitiek nog altijd martkconform? Wat betalen de collega-organisaties in mijn sector? Knoopt het eenheidsstatuut of de loonkloof tot een vergelijking met de markt? …

Al deze vragen hebben hebben een link met benchmarking van salaris en andere arbeidsvoorwaarden.

Programma

 1. Hoe en waar past benchmarking in het strategisch loonbeleid?
 2. Welk doel wil men bereiken met benchmarken?
 3. Hoe wordt benchmarking dan doelgericht gebruikt?
  • Welke types benchmarking bestaan er, met hun voor-en nadelen?
  • Hoe benchmarken (per functie, per niveau)?
  • Met welke referentiemarkt benchmarken?
  • Welke loonelementen onderzoeken?
  • Hoe benchmark-informatie interpreteren en omzetten in informatie voor het management?

Al deze topics worden geïllustreerd aan de hand van reële voorbeelden.

Trainer

Johan Vandepoel was gedurende zijn carrière actief als Comp&Ben Specialist maar ook als HR-Directeur. Hij koppelt de brede strategische visie met de specialistische kennis. Hij is sinds 2009 Managing Consultant bij Berenschot waar hij enerzijds organisaties begeleidt in de (re)design van hun strategisch loonbeleid en anderzijds verantwoordelijk is voor de benchmarking-producten.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor HR-managers, HR-business partners, HR-medewerkers die benchmarking doelgericht willen gebruiken binnen hun strategisch loonbeleid en benchmarking in zijn realistisch perspectief willen plaatsen. Ook zij die starten met de uitwerking van een strategisch loonbeleid krijgen hier een duidelijk zicht op de plaats die benchmarking hierin bekleedt.

Resultaten

 • U kent de plaats van benchmarking in het strategisch verloningsbeleid en -proces
 • U bent zich bewust van de do’s en don’t’s in benchmarking
 • U kan de adequate beslissingen nemen over benchmarking en ten gevolge van benchmarking
 • U krijgt antwoorden op uw concrete vragen

Pluspunten

U verkrijgt inzicht van een trainer die gebruiker is geweest van de meest vooraanstaande benchmarks op de Belgische en Globale Europese markt.

Aanmelden kan via het inschrijvingsformulier.