Berenschot Academy


Onze ervaring, uw ontwikkeling

Berenschot Academy is een “centrum” waar onderzoek en kennisdeling centraal staat! Als ervaren adviseurs in HR en Organisatie die dagelijks in het bedrijfsleven staan, zijn wij uw geschikte partner voor het aanbieden van praktijkgerichte opleidingen.

Om praktijkgerichte en kwaliteitsvolle adviezen op maat te kunnen verstrekken is het noodzakelijk om op regelmatige basis onderzoek en enquêtes in de markt uit te voeren. Naar aanleiding van deze studies organiseert Berenschot Academy workshops, events en colloquia waarin de resultaten en bevindingen worden besproken en afgetoetst. Ruimte voor netwerking wordt ook steeds voorzien.

Berenschot academy