Nieuwsbrief (Juni2)

24-06-2019

Hierbij ontvangt u de 2e Berenschot nieuwsbrief van Juni 2019. In elke nieuwsbrief berichten we over één bepaald thema.

Leaders get fit for the future!

Voortschrijdende technologie, vergrijzing, langer doorwerken, tekorten op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke trends zorgen voor de nodige vraagstukken omtrent de inzetbaarheid van medewerkers. Vitale, vakbekwame en gelukkige medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn krijgt u niet zo maar. Het vergt continu aandacht voor het bevorderen van ontwikkeling, het behouden van gezondheid en het stimuleren van zelfredzaamheid. De rol van de leidinggevende is hierbij cruciaal!

Binnen de VUCA wereld ontwikkelen organisaties zich steeds meer van hiërarchische entiteiten naar netwerken. De mate waarin organisaties zich ontwikkelen tot netwerk- en procesgestuurde organisaties, hangt vooral af van hun omgeving. Hoe dynamischer, complexer en onvoorspelbaarder de omgeving is, hoe flexibeler de organisatie moet zijn (den Hoedt, 2003). Medewerkers moeten meer en meer samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, wat een groot beroep doet op hun zelforganiserend vermogen.

Eén van de belangrijke nieuwe opgaven van de leidinggevende is in gesprek gaan met de medewerkers over hun inzetbaarheid. Werken aan inzetbaarheid is niet vanzelfsprekend. Heel wat medewerkers kwamen op de arbeidsmarkt met de idee “mijn werkgever zorgt wel voor mij”. Deze werknemers hebben zich vaak volgzaam opgesteld en deden wat de baas vroeg. Vandaag vragen we werknemers dat ze zichzelf organiseren, verantwoordelijkheid opnemen en proactief gedrag tonen. Hoe kun je leidinggevenden helpen om handen en voeten te geven aan hun nieuwe rol? Onze ervaring is dat het helpt om duurzame inzetbaarheid onderdeel te maken van het dagelijks functioneren en lopende activiteiten.

Duurzame inzetbaarheid vraagt van de leidinggevende specifieke competenties. Onderzoek (K. Luijters e.a., 2012) wijst uit dat er verschillende vaardigheden zijn die helpen om op een goede manier sturing te geven aan duurzame inzetbaarheid.  Deze vaardigheden zijn:

  • Een voorbeeld zijn, zowel op werkgebied als gezondheid, vitaliteit, afspraak is afspraak en het blijven ontwikkelen.
  • Feedback geven volgens de feedbackregels bij zaken die beter moeten, tevens complimenten gaan geven bij zaken die goed gaan.
  • Motiveren en stimuleren om talenten in te zetten, letten op leefstijl en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen inzetbaarheid.
  • Richting geven door de ontwikkelingen van de organisatie te benoemen. Medewerkers duidelijk maken wat van hen verwacht wordt, coachen.
  • Medewerkers vrijheid en autonomie geven alsook hun kracht en expertise te gebruiken in allerlei situaties.
  • Versterken van collegialiteit, zowel in samenwerking in het werk als informele activiteiten buiten het werk.

Het gesprek aangaan met de medewerker is hiervoor een eerste vereiste. Voor veel leidinggevenden hierbij nieuw. Om dit te faciliteren gebruikt Berenschot het dialoogspel waarin leidinggevenden worden aangemoedigd om met elkaar te spreken over de belangrijkste items rond hun nieuwe rol:

  1. Vaardigheden: hoe geef ik feedback? Hoe geef ik het goede voorbeeld? Hoe stimuleer ik het werken aan inzetbaarheid?
  2. Kennis van duurzame inzetbaarheid: waar moet ik op letten en hoe weet ik dat iemand risico loopt?
  3. Communicatie: hoe voer ik een goed inzetbaarheidsgesprek?
  4. Context: in welke richting ontwikkelt de organisatie zich, welke middelen zijn er om medewerkers te ondersteunen?

Het dialoogspel (workshop) laat toe dat de leidinggevenden vrijuit kunnen spreken over wat hun bezighoudt. Door in gesprek te gaan met elkaar worden uitdagingen en ideeën gedeeld, het onderwerp is bespreekbaar geworden. Er ontstaat een gezamenlijk beeld van duurzame inzetbaarheid. Als resultaat van deze workshop hebben leidinggevenden bepaalde gezamenlijke aanknopingspunten ontdekt en een persoonlijk actieplan opgemaakt om hun manier van leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Ga de dialoog aan, en stimuleer binnen de organisatie uw leiderschap!

Wie zijn wij?

Berenschot Belgium is, als onderdeel van de internationale Berenschot Groep, gespecialiseerd in het oplossen van personeels- en organisatie- vraagstukken. Wij adviseren, sedert 1962, zowel privé- als (semi-) overheidsorganisaties.

De optimale afstemming tussen mens en organisatie is het uitgangspunt van onze dienstverlening. Het succes van uw organisatie wordt immers in hoge mate bepaald door uw medewerkers. Zij maken het verschil.

Schrijf je nu in/uit op onze nieuwsbrief

This e-mail is intended for the exclusive use by the person(s) mentioned as recipient(s). This e-mail and its attachments, if any, contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights or other rights.

If you receive this message by mistake, please, notify the sender with the "reply" option and delete immediately this e-mail from your system, and destroy all copies of it. You may not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or copy, this e-mail or any part of it if you are not the intended recipient. You have to take at any time all necessary measures against viruses.